Toiminta

Imatran järvipelastajat toteuttaa Suomen Meripelastusseuran toiminta-ajatusta:

Pelastamme ja autamme vesilläliikkujia sekä edistämme veneilyturvallisuutta.

Koulutamme oman pelastusvenemiehistömme.

Päivystämme avovesikaudella 24/7, valmiina lähtemään vesille, kun apuamme tarvitaan.

Teemme ennaltaehkäisevää veneilyturvallisuustyötä vesillä ja rannoilla.

Pidämme yllä valmiutta kouluttautumalla, harjoittelemalla ja huolehtimalla aluksistamme.

Toimimme viranomaisten apuna tarvittaessa sekä avustamme yksittäisiä veneilijöitä pienemmässäkin avuntarpeessa.

Olemme osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua, Vapepaa.

 

SAR - Search and rescue - Etsi ja pelasta


Tekninen toteutus: W3 Group